Zespół

Prof. dr hab. Piotr Ziółkowski

Specjalista patomorfolog

Od wielu lat zatrudniony na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz w Specjalistycznym Szpitalu im. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Pomysłodawca powstania spółki Hiscon, której głównym celem jest rozwój telepatomorfologii. Realizował liczne projekty naukowo-badawcze finansowane przez Unię Europejską, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które dotyczyły eksperymentalnej terapii nowotworów, biomarkerów nowotworowych oraz patomorfologii doświadczalnej. Zajmuje się szeroko rozumianą problematyką patomorfologii, ze szczególnym uwzględnieniem patomorfologii przewodu pokarmowego.

Artur Bartczak

Specjalista patomorfolog

Specjalista patomorfolog od 2014 roku. Doświadczenie naukowe zdobywał pełniąc stanowisko asystenta naukowo-dydatktycznego w CMPK (2006-2017). 

Do 2017 roku był organizatorem cyklu konferencji „Polish Pathology Days” w ramach prowadzonej spółki DHIM Sp. z o.o. Od 2017 roku pełni funkcję koordynatora Zakładu Patomorfologii Specjalistycznego Szpitala Płucnego „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, gdzie głównym obszarem jego zainteresowania jest patomorfologia narządów klatki piersiowej, patologia molekularna oraz nauczanie maszynowe w oparciu o zdigitializowane preparaty histopatologiczne. 

 

Paweł Kołodziej

Specjalista Patomorfolog

Absolwent Akademii Medycznej im.Piastów Śląskich we Wrocławiu 1992, chirurg ogólny 1996, lekarz medycyny sądowej 2000. Specjalista patomorfolog od 2013 roku. Współpraca w zakresie diagnostyki histologicznej z Oddziałami Chirurgii Onkologicznej, Pulmonologii, Endoskopii i Urologii. Wykładowca CMKP w Warszawie z cytologii i histopatologii. Zainteresowania – techniki cytologiczne, diagnostyka w chirurgii Mohsa, proteomika, algorytmy w diagnostyce patomorfologicznej. Współpraca z firmą IT w utworzeniu platformy obrazów (Pathoviewer) do celów konsultacyjnych i dydaktycznych.